J1 League

J1 League

2023 J1 League
# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Albirex Albirex 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Fukuoka Fukuoka 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Cerezo Cerezo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Consadole Consadole 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Gamba Gamba 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kashima Kashima 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Kashiwa Kashiwa 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Kawasaki Kawasaki 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Kyoto Kyoto 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Nagoya Nagoya 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Tosu Tosu 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Hiroshima Hiroshima 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Shonan Shonan 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Tokyo Tokyo 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Urawa Urawa 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Vissel Kobe Vissel Kobe 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Yokohama Yokohama 0 0 0 0 0 0 0 0
18 F Marinos F Marinos 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Championship Round
  • AFC Champions League Qualifiers
  • Relegation
# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Albirex Albirex 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Fukuoka Fukuoka 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Cerezo Cerezo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Consadole Consadole 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Gamba Gamba 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kashima Kashima 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Kashiwa Kashiwa 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Kawasaki Kawasaki 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Kyoto Kyoto 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Nagoya Nagoya 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Tosu Tosu 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Hiroshima Hiroshima 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Shonan Shonan 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Tokyo Tokyo 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Urawa Urawa 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Vissel Kobe Vissel Kobe 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Yokohama Yokohama 0 0 0 0 0 0 0 0
18 F Marinos F Marinos 0 0 0 0 0 0 0 0
# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Albirex Albirex 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Fukuoka Fukuoka 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Cerezo Cerezo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Consadole Consadole 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Gamba Gamba 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kashima Kashima 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Kashiwa Kashiwa 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Kawasaki Kawasaki 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Kyoto Kyoto 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Nagoya Nagoya 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Tosu Tosu 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Hiroshima Hiroshima 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Shonan Shonan 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Tokyo Tokyo 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Urawa Urawa 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Vissel Kobe Vissel Kobe 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Yokohama Yokohama 0 0 0 0 0 0 0 0
18 F Marinos F Marinos 0 0 0 0 0 0 0 0
# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Albirex Albirex 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Fukuoka Fukuoka 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Cerezo Cerezo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Consadole Consadole 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Gamba Gamba 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kashima Kashima 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Kashiwa Kashiwa 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Kawasaki Kawasaki 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Kyoto Kyoto 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Nagoya Nagoya 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Tosu Tosu 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Hiroshima Hiroshima 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Shonan Shonan 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Tokyo Tokyo 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Urawa Urawa 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Vissel Kobe Vissel Kobe 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Yokohama Yokohama 0 0 0 0 0 0 0 0
18 F Marinos F Marinos 0 0 0 0 0 0 0 0

* Bilanz der letzten sechs Spiele

# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Albirex Albirex 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Fukuoka Fukuoka 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Cerezo Cerezo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Consadole Consadole 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Gamba Gamba 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kashima Kashima 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Kashiwa Kashiwa 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Kawasaki Kawasaki 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Kyoto Kyoto 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Nagoya Nagoya 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Tosu Tosu 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Hiroshima Hiroshima 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Shonan Shonan 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Tokyo Tokyo 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Urawa Urawa 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Vissel Kobe Vissel Kobe 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Yokohama Yokohama 0 0 0 0 0 0 0 0
18 F Marinos F Marinos 0 0 0 0 0 0 0 0

* Bilanz der letzten drei Heimspiele

# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Albirex Albirex 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Fukuoka Fukuoka 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Cerezo Cerezo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Consadole Consadole 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Gamba Gamba 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kashima Kashima 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Kashiwa Kashiwa 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Kawasaki Kawasaki 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Kyoto Kyoto 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Nagoya Nagoya 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Tosu Tosu 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Hiroshima Hiroshima 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Shonan Shonan 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Tokyo Tokyo 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Urawa Urawa 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Vissel Kobe Vissel Kobe 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Yokohama Yokohama 0 0 0 0 0 0 0 0
18 F Marinos F Marinos 0 0 0 0 0 0 0 0

* Bilanz der letzten drei Auswärtsspiele